Uvodne odredbe

Za obradu osobnih podataka odgovorno je Društvo: 

METUS društvo s ograničenom odgovornošću za održavanje i popravak dizala, sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, Sveta Nedelja, Položnica 5, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 080529278, osobni identifikacijski broj (OIB): 24690129373 (u daljnjem tekstu: Društvo).

Politika o zaštiti privatnosti temelji se na sljedećim načelima obrade osobnih podataka: načelu zakonitosti, transparentnosti i najbolje prakse, načelu ograničene obrade i smanjenju količine podataka, načelu točnosti i potpunosti osobnih podataka, načelu ograničene pohrane, načelu cjelovitosti i povjerljivosti podataka, načelu odgovornosti, načelu povjerenja i poštene obrade, načelu oportunosti (svrhe obrade), načelu obrade u neimenovanom (anonimiziranom) obliku.

Politika o zaštiti privatnosti se primjenjuje na sve usluge koje nudi Društvo, pri čemu je cilj Politike na jasan i transparentan način upoznati korisnike i/ili kupce s postupcima obrade njihovih osobnih podataka i njihovim pravima. Prije svega, korisnici i/ili kupci mogu se u svakom trenutku obratiti Društvu sa zahtjevom za izmjenu ili dopunu i/ili ažuriranje podataka koji se na njih odnose, kao i sa zahtjevom za očitovanje o tome u koje svrhe žele ili ne žele da se njihovi podaci obrađuju.

Društvo koristi procedure i tehnologiju koji na najbolji način osiguravaju vašu privatnost. Ovaj dokument odnosi se na web stranicu www.metus.hr i definira način prikupljanja osobnih podataka i njihovo korištenje u skladu s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka (GDPR EU 2016/676).

Koristeći se web stranicom, pristajete na postupanje s osobnim podacima u skladu s ovim dokumentom.

Kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka:

e-mail: gdpr.prituzbe@metus.hr

Kontakt osoba: Ana Dragičević

ADRESA:

METUS d.o.o.
n/r Službenika za zaštitu podataka
Položnica 5
10431 Sveta Nedelja

Prikupljanje i obrada osobnih podataka

Osobni podaci su informacije koje vas identificiraju kao pojedinca: ime i prezime, OIB, e-mail,  kućna ili poslovna adresa, telefonski broj. Ne prikupljamo osobne podatke osim kada ste vi to omogućili, odnosno kad se složite s time prilikom slanja upita na e-mail.

Društvo može prikupljati i čuvati osobne podatke dobivene tijekom oglašavanja i svih koraka selekcijskog procesa te iste obrađuje isključivo u svrhu odabira novih zaposlenika. U slučaju nezaposlenja Društvo može čuvati osobne podatke i nakon završetka natječaja za posao za koji se kandidat prijavio.

U slučaju da kandidat odluči povući ovdje danu privolu za čuvanje osobnih podataka, obavijestit ću Društvo pisanim putem, a Društvo će po primitku takvog pisanog zahtjeva uništiti sve podatke koje je u postupku selekcije prikupio o kandidatu, osim podataka na čije čuvanje ga obvezuju zakoni.

Korištenje i prijenos osobnih podataka

Vaše osobne podatke ćemo koristiti za ispunjavanje vaših upita i narudžbi, slanje ponuda, prijava za školovanje i/ili zaposlenje, prijava na događanja (seminari, radionice, …), vršenje ugovornih usluga i ostalih informacija vezanih uz područje na koje se odnosi vaš upit.

Osobne podatke korisnika i/ili kupaca Društvo prosljeđuje trećim osobama (uključujući nadležna tijela) samo u sljedećim slučajevima:
a) privole korisnika i/ili kupca;
b) radi ispunjenja zakonskih obveza Društva;
c) kada je takva obrada nužna radi zaštite ključnih interesa korisnika i/ili kupaca.

Automatsko bilježenje informacija

Naš poslužitelj koristi statistički softver,  standardno obilježje svih web poslužitelja koji nije  karakterističan samo za naše stranice. Takvi statistički programi omogućava nam da web stranice prilagodimo na način da budu što efikasnije i jednostavnije za naše posjetitelje (utvrđivanje podataka koji najviše ili najmanje zanimaju naše korisnike, prilagođavanje stranica za pojedine web preglednike, učinkovitost strukture naše lokacije te posjećenost naših stranica i sl.).

Posjetom našim mrežnim (web) stranicama i/ili aplikacijama pri čemu se radi o podacima koji su pridruženi mrežnim identifikatorima (adrese internetskih protokola te identifikatori kolačića, kao što su Google Analytics za praćenje interakcije korisnika i/ili kupaca).

Uporaba cookie datoteka (kolačića)

Web stranica koristi se cookie datotekama da bi se način rada prilagodio vašim potrebama. Cookie je tekstualna datoteka koju poslužitelj web stranice snima na vaš tvrdi disk. Cookie datoteke ne mogu se koristiti da bi se pokretali programi ili unosili virusi u vaše računalo. Cookie datoteke dodjeljuju se pojedinačno i može ih čitati samo poslužitelj web stranice u domeni koja je takvu datoteku snimila.

Blokiranje kolačića je moguće, nakon čega ćete i dalje moći pregledavati stranicu, no neke njezine mogućnosti neće Vam biti dostupne.

Više o kolačićima.

Sigurnost

Ulažemo sve svoje napore kako bi se osigurala sigurnost osobnih podataka. Vaši podaci su konstantno zaštićeni od gubitka, krivotvorenja, manipulacije, neovlaštenog pristupa ili neovlaštenog otkrivanja.

Maloljetnici

Osobe mlađe od 16 godina ne bi smjeli davati nikakve osobne podatke na stranicama bez dopuštenja roditelja ili skrbnika. Nikada nećemo svjesno prikupljati osobne podatke od maloljetnih osoba, ili na bilo koji način podatke koristiti ili otkriti trećoj strani bez dozvole.

Pravo na informacije i sloboda izbora

Vi kontrolirate informacije koje pružate o sebi. Vaša prava obuhvaćaju pravo na pristup informacijama, pravo na ispravak, pravo na brisanje (zaborav), pravo na ograničenje obrade, pravo na prenosivost i pravo na prigovor.

Ako želite ostvariti bilo koje od prava Vas kao ispitanika ili imate bilo kakvih pitanja u vezi naše politike zaštite privatnosti ili kako postupamo s vašim osobnim podacima, slobodno nam se obratite. Mi ćemo na svaki Vaš zahtjev odgovoriti u najkraćem mogućem roku.

Vrijeme čuvanje podataka

Osobne podatke pohranjujemo i obrađujemo samo onoliko dugo koliko je potrebno za izvršenje određene legitimne svrhe, osim ako važećim propisima nije za pojedinu svrhu predviđeno duže vrijeme čuvanja. U slučaju davanja privole za primanje obavijesti i korinsnih informacija, podatke čuvamo onoliko dugo dok se privola ne povuče. U slučaju prijava na događaje i edukacije, gdje nije dana privola za daljnju komunikaciju i slanje obavijesti i korisnih informacija, podatke čuvamo najduže 6 mjeseci, a u slučaju da nas zatražite brisanje, isti će biti odmah obrisani. Nakon toga, podaci se trajno brišu ili se anonimiziraju.

Obrada osobnih podataka unutar i izvan EU

Osobne podatke Korisnika obrađujemo unutar Europske Unije i SAD-a (servisi poput MS Office 365, OneDrive for Business, Google drive for Business i sl.), što je regulirano međunarodnim sporazumima između EU i SAD-a.

Zakonitost obrade

Društvo će obrađivati vaše podatke na zakonit i siguran način, Ukoliko smatrate da Društvo postupa s Vašim podacima na nezakonit način te isto ne može riješiti u suradnji s Društvom, imate pravo uložiti prigovor Nadzornom tijelu (Agencija za zaštitu osobnih podataka – AZOP).

Poveznice/linkovi na druge mrežne stranice

Ova internet stranica sastoji se od vlastitih sadržaja, sadržaja partnera i besplatnih sadržaja te linkova na vanjske stranice drugih fizičkih ili pravnih osoba. Te stranice nisu pod kontrolom Društva te Društvo nije odgovorno za sadržaj tih stranica, niti za linkove na tim stranicama.

Sve sadržaje internet stranice www.metus.hr upotrebljavate na vlastitu odgovornost i Društvo se ne može se smatrati odgovornom za bilo kakvu štetu nastalu korištenjem.

Objavljivanje promjena

Ova pravila o privatnosti mogu se izmijeniti ili dopuniti u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave, a svaka promjena u našim pravilima o zaštiti osobnih podataka bit će objavljena na ovoj adresi.

Vaš Metus d.o.o.