Koji su oblici subvencije za kupnju ili modernizaciju dizala i pristupnih rampa?

Postoje razna sredstva sufinanciranja i pomoći pri kupnji dizala i pristupnih platforma. Ne nudimo uslugu konzultacija i prijave na natječaje, no možemo Vas savjetovati i izraditi projektnu dokumentaciju. Prijavu na natječaje morate napraviti sami ili uz pomoć konzultanata/upravitelja.