POLITIKA UPRAVLJANJA KVALITETOM I SIGURNOŠĆU

Usmjerenost na potrebe investitora i zadovoljstvo investitora naša tvrtka mjeri i određuje svoju ukupnu uspješnost u ugradnji i servisu dizala. Da bismo postizali, održavali i osnaživali te vrijednosti, trajno se obvezujemo:

- zapošljavati stručno i ambiciozno osoblje koje će imati mogućnosti i obveze stalno se razvijati i usavršavati te kontinuirano održavati visok nivo svijesti kod naših zaposlenika i kooperanata vezano na kvalitetu i važnost sigurnosti na radu
- pratiti svjetske trendove i kontinuirano unapređivati tehnološku opremljenost
- njegovati i razvijati partnerske odnose s kupcima i dobavljačima
- kontinuirano raditi na smanjivanju negativnog utjecaja na okoliš i prevenciji onečišćenja
- kontinuirano raditi na prevenciji i smanjenju rizika za zaposlenike, kooperante i ostale zainteresirane strane
- primjenjivati i stalno poboljšavati djelotvornost sustava upravljanja temeljenog na zahtjevima međunarodnih normi ISO 9001 i OHSAS 18001
- trajno se usklađivati sa zakonskim i ostalim zahtjevima području zaštite okoliša, zaštite na radu kao i svim ostalim zahtjevima investitora, zainteresiranih strana, zakonske regulative i normi primjenjivih na naše poslovanje

25.05.2015.
Direktor: Tomislav Medić