Montaža dizala

Metus servis d.o.o. je firma u sklopu Metus d.o.o. koja se bavi proizvodnjom dizala na električni i hidraulični pogon , vertikalnih i škarastih platformi te platformi za prijevoz osoba sa invaliditetom i smanjenom pokretljivosću kao i custom made dizala za različite namjene poput dizala za poslovne i stambene objekte, trgovačke centre, bolničkih dizala, panoramskih dizala.

6. LAUS INTERNATIONL d.o.o.
7. ZDRAVSTVENO VELEUČILIŠTE
8. HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI
9. KATOLIČKO BOGOSLOVNI FAKULTET
10. HOTEL CNETRAL

NAZIV TVRTKE: Metus servis d.o.o. za usluge
SKRAĆENI NAZIV TVRTKE: Metus servis d.o.o.
SJEDIŠTE: Položnica 5,Sveta Nedelja (Grad Sveta Nedelja)
SUD I BROJ KOD KOJEG JE TVRTKA UPISANA U SUDSKI REGISTRAR: Društvo je upisano u sudski registar kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 081122843
OIB: 84518195518
POSLOVNI RAČUN KOD: Hrvatska Postanska Banka d.d., Jurisiceva 4, HR - 10000 Zagreb - IBAN HR19 2390 0011 1010 2402 5, SWIFT: HPBZHR2X
UPRAVA DRUŠTVA: Suzana Medić, direktor društva; zastupa društvo pojedinačno i samostalno.
TEMELJNI KAPITAL: 20.000,00 kuna uplaćen u cijelosti.